Odstoupení od kupní smlouvy    

 

  

                 Jméno a příjmení:  ........................................................                 
   Adresa:  ........................................................   
   Email:  ........................................................   
   Telefon:  ........................................................   
              

 

VĚC: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

 

              
   

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se zboží uvedeného na faktuře číslo............................

 

Zboží mi bylo doručeno dne ..............

 

Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na Vaší adresu (vyberte jednu z možností).

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo ............................................ 

 

S pozdravem 

 .........................................
    vlastnoruční podpis  

Vzorový formulář ke stažení ZDE